Shumatt là một nhà cung cấp Trung Quốc và nhà máy sản xuất động cơ diesel common rail băng ghế dự bị kiểm tra, CR tiêm thử nghiệm, động cơ diesel xe tải công cụ công cụ quét, bộ phận điều hòa không khí xe buýt xuất khẩu