Shumatt היא ספקית מפעל בסין של ספסל דיזל מסילה משותפת מבחן, בוחן הזרקת CR, כלי סריקת מנוע משאית דיזל, יצואנית חלקי אוויר אוטובוס אוויר